ბაკურციხის ექსპედიციის წევრები

ანოტაცია:

ბაკურციხის ექსპედიციის წევრები. ა.აფაქიძე 

მუზეუმი: საქართველოს მუზეუმი
ფონდი: კინო-ფოტო
პერიოდი: 1938 წელი

კინო-ფოტო