მაქს ტილკე

ანოტაცია:

სომეხი ქალი. ქაღალდი, აკვარელი. სოფელი ზემო აკულისი, ნახჭევანის მაზრა. 

მუზეუმი: საქართველოს მუზეუმი
ფონდი: ეთნოგრაფია
პერიოდი: 1913

ეთნოგრაფია