გიდელი

ანოტაცია:

გიდელი

მუზეუმი: ეთნოგრაფიული მუზეუმი ღია ცის ქვეშ
ფონდი: ეთნოგრაფია
პერიოდი: XX საუკუნის შუა ხანები

ეთნოგრაფია