ხანჯალი

ანოტაცია:

ხანჯალი

მუზეუმი: ეთნოგრაფიული მუზეუმი ღია ცის ქვეშ
ფონდი: ეთნოგრაფია
პერიოდი: XIX საუკუნე

ეთნოგრაფია