ღვთაება კუბერა

ანოტაცია:

ბრინჯაო, სიმაღლე 18სმ., ძირი 14სმ.

ინდუიზმი.

მუზეუმი: საქართველოს მუზეუმი
ფონდი: ეთნოგრაფია
პერიოდი: XIX საუკუნე

ეთნოგრაფია