ქალღვთაება თეთრი ტარა

ანოტაცია:

ბრინჯაო.

სიმაღლე 19სმ.ძირი 13,5სმ.

ინდუიზმი.

მუზეუმი: საქართველოს მუზეუმი
ფონდი: ეთნოგრაფია
პერიოდი: 17

ეთნოგრაფია