მინიატურა სპილოს ძვალზე

ანოტაცია:

სიგრძე _8,5სმ,სიგანე _7სმ.

სპარსული

მუზეუმი: საქართველოს მუზეუმი
ფონდი: ეთნოგრაფია
პერიოდი: XX საუკუნე

ეთნოგრაფია