სათუთუნე

ანოტაცია:

ხე, ვერცხლი, გრიგოლ ბატონიშვილის საკუთრება

სიგრძე  15სმ. სიგანე 6სმ

მუზეუმი: საქართველოს მუზეუმი
ფონდი: ეთნოგრაფია
პერიოდი: XIX საუკუნე

ეთნოგრაფია