ოდა

ანოტაცია:

ოდა.

სოფელ მარანიდან.

მუზეუმი: ეთნოგრაფიული მუზეუმი ღია ცის ქვეშ
ფონდი: ეთნოგრაფია
პერიოდი: XIX საუკუნის მეორე ნახევარი

ეთნოგრაფია