ნალია (დეტალი)

ანოტაცია:

ნალია

სოფელ ქორეთიდან. დეტალი.

მუზეუმი: ეთნოგრაფიული მუზეუმი ღია ცის ქვეშ
ფონდი: ეთნოგრაფია
პერიოდი: XIX-XX საუკუნეები

ეთნოგრაფია