დარბაზი რაბათიდან (ახალციხე)

ანოტაცია:

დარბაზი რაბათიდან.

ახალციხე.

მუზეუმი: ეთნოგრაფიული მუზეუმი ღია ცის ქვეშ
ფონდი: ეთნოგრაფია
პერიოდი: XIX საუკუნე

ეთნოგრაფია