ტეტრადრაქმა

ანოტაცია:

სტატერი. ვერცხლი. კოლხეთი.

წ. 13 გრ; ზ.22-23 მმ.

მუზეუმი: საქართველოს მუზეუმი
ფონდი: ნუმიზმატიკა
პერიოდი: ძვ.წ. VI-V საუკუნეები

ნუმიზმატიკა