დიდრაქმა

ანოტაცია:

დიდრაქმა. ვერცხლი. კოლხეთი.

წ. 9.39 გრ. ზ. 18-21 მმ.

მუზეუმი: საქართველოს მუზეუმი
ფონდი: ნუმიზმატიკა
პერიოდი: ძვ.წ. V საუკუნე

ნუმიზმატიკა