დიდრაქმა

ანოტაცია:

დიდრაქმა. ვერცხლი. კოლხეთი.

წ.10,41გრ. ზ.21-23 მმ.

მუზეუმი: საქართველოს მუზეუმი
ფონდი: ნუმიზმატიკა
პერიოდი: ძვ.წ. V საუკუნე

ნუმიზმატიკა