ალექსანდრე მაკედონელის სტატერის მინაბაძი

ანოტაცია:

ალექსანდრე მაკედონელის სტატერის მინაბაძი. იბერიის სამეფო. ოქრო.

წ.2.38გრ. ზ.15-16მ.მ.

მუზეუმი: საქართველოს მუზეუმი
ფონდი: ნუმიზმატიკა
პერიოდი: ძვ.წ. I - ახ.წ.I საუკუნეები

ნუმიზმატიკა