რომის იმპერატორ ტრაიანე დეციუსის აურეუსის მინაბაძი

ანოტაცია:

რომის იმპერატორ ტრაიანე დეციუსის (ახ.წ. 249-251წ.წ.) აურეუსის მინაბაძი. ოქრო.

წ.3,73გრ. ზ.19-20მ.მ.

მუზეუმი: საქართველოს მუზეუმი
ფონდი: ნუმიზმატიკა
პერიოდი: III-IV საუკუნეები

ნუმიზმატიკა