მძივი-ავგაროზები

ანოტაცია:

მძივები

მინა

ყაზბეგის განძი

 

მუზეუმი: საქართველოს მუზეუმი
ფონდი: არქეოლოგია
პერიოდი: ძვ.წ. V საუკუნე

არქეოლოგია