ფიალა

ანოტაცია:

ფიალა

ოქრო, დიამეტრი 13.2 სმ

იმერეთი, ვანის #6 სამარხი

 

მუზეუმი: საქართველოს მუზეუმი
ფონდი: არქეოლოგია
პერიოდი: ძვ.წ. IV საუკუნის დასაწყისი

არქეოლოგია