საბეჭდავი ბეჭედი

ანოტაცია:

საბეჭდავი ბეჭედი

ოქრო, 2.1x1.4

იმერეთი, ვანის #22 სამარხი

 

 

 

 

 

მუზეუმი: საქართველოს მუზეუმი
ფონდი: არქეოლოგია
პერიოდი: ძვ.წ. IV საუკუნის მეორე ნახევარი

არქეოლოგია