სასაფეთქლეები

ანოტაცია:

სასაფეთქლეები

ოქრო. სიგრძე 8.9 სმ

იმერეთი, ვანის #11 სამარხი

 

მუზეუმი: საქართველოს მუზეუმი
ფონდი: არქეოლოგია
პერიოდი: ძვ.წ. V საუკუნე

არქეოლოგია