საყურეები

ანოტაცია:

საყურეები

ოქრო, 5.6x5.2 სმ

შიდა ქართლი. ახალგორის განძი

 

მუზეუმი: საქართველოს მუზეუმი
ფონდი: არქეოლოგია
პერიოდი: ძვ.წ. IV საუკუნე

არქეოლოგია