სასაფეთქლეები

ანოტაცია:

სასაფეთქლეები

ოქრო, სიგრძე 9 სმ

შიდა ქართლი, ახალგორის განძი

 

მუზეუმი: საქართველოს მუზეუმი
ფონდი: არქეოლოგია
პერიოდი: ძვ.წ. IV საუკუნე

არქეოლოგია