სასაფეთქლეები

ანოტაცია:

სასაფეთქლეები

ოქრო, სიგრძე 8.1 სმ

იმერეთი, ვანის #6 სამარხი

 

 

მუზეუმი: საქართველოს მუზეუმი
ფონდი: არქეოლოგია
პერიოდი: ძვ.წ. IV საუკუნის პირველი ნახევარი

არქეოლოგია