დიადემა სასაფეთქლებით

ანოტაცია:

დიადემა სასაფეთქლებით

ოქრო, დიამეტრი 23.5 სმ

იმერეთი, ვანის #6 სამარხი

მუზეუმი: საქართველოს მუზეუმი
ფონდი: არქეოლოგია
პერიოდი: ძვ.წ. IV საუკუნის პირველი ნახევარი

არქეოლოგია