სამაჯურები

ანოტაცია:

სამაჯურები

ოქრო, დიამეტრი 7.8 სმ

იმერეთი. ვანის #6 სამარხი

მუზეუმი: საქართველოს მუზეუმი
ფონდი: არქეოლოგია
პერიოდი: ძვ.წ. V საუკუნე

არქეოლოგია