სამაჯურები

ანოტაცია:

სამაჯურები

ოქრო, დიამეტრი 5.3 სმ, 5.27 სმ

იმერეთი, ძვანის #11 სამარხი 

მუზეუმი: საქართველოს მუზეუმი
ფონდი: არქეოლოგია
პერიოდი: ძვ.წ. V საუკუნე

არქეოლოგია