ყელსაბამი

ანოტაცია:

ყელსაბამი

ოქრო, სიგრძე 33 სმ

იმერეთი. ვანის #11 სამარხი

მუზეუმი: საქართველოს მუზეუმი
ფონდი: არქეოლოგია
პერიოდი: ძვ.წ. V საუკუნე

არქეოლოგია