ცხენოსანი ქალის ქანდაკება

ანოტაცია:

ცხენოსანი ქალის ქანდაკება 

ბრინჯაო

მუხურჩა, სამეგრელო 

მუზეუმი: საქართველოს მუზეუმი
ფონდი: არქეოლოგია
პერიოდი: ძვ.წ. VIII-VII საუკუნეები

არქეოლოგია