ქალის ქანდაკება

ანოტაცია:

ქალის ქანდაკება

ბრინჯაო

ლეჩხუმი

მუზეუმი: საქართველოს მუზეუმი
ფონდი: არქეოლოგია
პერიოდი: ძვ.წ. VIII-VII საუკუნეები

არქეოლოგია