ირმის ფიგურა – საკიდი

ანოტაცია:

ირმის ფიგურა – საკიდი 

ბრინჯაო

რაჭა. ღარი  

მუზეუმი: საქართველოს მუზეუმი
ფონდი: არქეოლოგია
პერიოდი: ძვ. წ. VII-საუკუნის მიწურული - VI საუკუნე

არქეოლოგია