წალდი

ანოტაცია:

წალდი 

ბრინჯაო

გურია. ხევის განძი 

მუზეუმი: საქართველოს მუზეუმი
ფონდი: არქეოლოგია
პერიოდი: ძვ.წ. VIII-VII საუკუნეები

არქეოლოგია