სეგმენტისებური იარაღი

ანოტაცია:

სეგმენტისებური იარაღი 

ბრინჯაო  

აჭარა. ციხისძირის განძი

 

მუზეუმი: საქართველოს მუზეუმი
ფონდი: არქეოლოგია
პერიოდი: ძვ.წ. VIII-VII საუკუნეები

არქეოლოგია