ჯამი

ანოტაცია:

ჯამი

თიხა

სამაჩაბლო. ქვასათალი

მუზეუმი: საქართველოს მუზეუმი
ფონდი: არქეოლოგია
პერიოდი: ძვ. წ. XIV-XIII საუკუნეები

არქეოლოგია