ქილა, ფრინველის ფიგურებით

ანოტაცია:

ქილა, ფრინველის ფიგურებით

თიხა

შიდა ქართლი. ბებნისის #4 ყორღანი 

მუზეუმი: საქართველოს მუზეუმი
ფონდი: არქეოლოგია
პერიოდი: ძვ. წ. XV საუკუნე

არქეოლოგია