დერგი

ანოტაცია:

დერგი

თიხა

მესხეთი. ვარძიის ყორღანი 

მუზეუმი: საქართველოს მუზეუმი
ფონდი: არქეოლოგია
პერიოდი: ძვ. წ. XVIII-XVII საუკუნეები

არქეოლოგია