თასი

ანოტაცია:

თასი

ვერცხლი

ქვემო ქართლი. თრიალეთის #5 ყორღანი

მუზეუმი: საქართველოს მუზეუმი
ფონდი: არქეოლოგია
პერიოდი: ძვ. წ. XVIII-XVII საუკუნეები

არქეოლოგია