დათვის ფიგურა – საკიდი

ანოტაცია:

დათვის ფიგურა – საკიდი

ბრინჯაო

აფხაზეთი. აზანთა

მუზეუმი: საქართველოს მუზეუმი
ფონდი: არქეოლოგია
პერიოდი: ძვ. წ. III ათასწლეულის მიწურული

არქეოლოგია