საკინძი

ანოტაცია:

საკინძი

ოქრო. სიგრძე 7.8 სმ, სიგანე 5 სმ.

ქვემო ქართლი. ბედენის #5 ყორღანი

 

 

მუზეუმი: საქართველოს მუზეუმი
ფონდი: არქეოლოგია
პერიოდი: ძვ. წ. III ათასწლეულის II ნახევარი

არქეოლოგია