სეკირის ფორმის ცული

ანოტაცია:

სეკირის ფორმის ცული 

ბრინჯაო

ქვემო ქართლი. ბედენის #12 ყორღანი  

 

მუზეუმი: საქართველოს მუზეუმი
ფონდი: არქეოლოგია
პერიოდი: ძვ. წ. III ათასწლეულის მიწურული

არქეოლოგია