სატევარი

ანოტაცია:

სატევარი

სპილენძი

იმერეთი. საჩხერე (ცარცის გორა) 

მუზეუმი: საქართველოს მუზეუმი
ფონდი: არქეოლოგია
პერიოდი: ძვ. წ. III ათასწლეულის I ნახევარი

არქეოლოგია