დიადემა

ანოტაცია:

დიადემა

სპილენძი

შიდა ქართლი. ქვაცხელას სამაროვანი 

მუზეუმი: საქართველოს მუზეუმი
ფონდი: არქეოლოგია
პერიოდი: ძვ. წ. III ათასწლეულის I ნახევარი

არქეოლოგია