ანატკეცზე დამზადებული იარაღი,გვერდებზე გამოყენების კვალით.

ანოტაცია:

ანატკეცზე დამზადებული იარაღი,გვერდებზე გამოყენების კვალით

ბაზალტი

8.5X4.7X1.2სმ

მუზეუმი: დმანისის მუზეუმ-ნაკრძალი
ფონდი: ბუნების ისტორია
პერიოდი: ქვედა პლეისტოცენი, 1.8 მლნ.

ბუნების ისტორია