Trilobite

ანოტაცია:

Trilobites sp. (ფეხსახსრიანი ცხოველი)

ჩრდილოეთ კავკასია, ვოლხოვი.

 

მუზეუმი: საქართველოს მუზეუმი
ფონდი: ბუნების ისტორია
პერიოდი: ორდოვიციული, 488-445 მლნ. წელი

ბუნების ისტორია