გვიმრის ფოთლის ანაბეჭდი ფიქალზე

ანოტაცია:

გვიმრის ფოთლის ანაბეჭდი ფიქალზე

ციმბირი, პალეოზოური.

მოტანილია კ. გაბუნიას მიერ

მუზეუმი: საქართველოს მუზეუმი
ფონდი: ბუნების ისტორია
პერიოდი: კარბონული

ბუნების ისტორია