გვიმრის ანაბეჭდი თიხაზე

ანოტაცია:

გვიმრის ანაბეჭდი თიხაზე.

ხრამის მასივი

 

 

მუზეუმი: საქართველოს მუზეუმი
ფონდი: ბუნების ისტორია
პერიოდი: კარბონული

ბუნების ისტორია