ანდრადიტი

ანოტაცია:

ანდრადიტი  (Ca3Fe2Si3O12) გრანატი.

სვანეთი.

მუზეუმი: საქართველოს მუზეუმი
ფონდი: ბუნების ისტორია
პერიოდი: მეზოზოური

ბუნების ისტორია