ქალცედონი

ანოტაცია:

ქალცედონი.

ს. შურდო, ახალციხე.

 

მუზეუმი: საქართველოს მუზეუმი
ფონდი: ბუნების ისტორია
პერიოდი: შუა ეოცენი

ბუნების ისტორია