აპოფილიტი შაბაზიტთან

ანოტაცია:

აპოფილიტი შაბაზიტთან (K,Na)Ca4Si8O20(F,OH)·8H2O & (Ca,K2,Na2)2[Al2Si4O12]2·12H2O (ცეოლითი)

ახალციხე

მუზეუმი: საქართველოს მუზეუმი
ფონდი: ბუნების ისტორია
პერიოდი: ეოცენი

ბუნების ისტორია