ჰალიტი

ანოტაცია:

ჰალიტი (NaCl).

სომხეთი.

ფ. ბაიერნი, 1857 წელი. 

 

მუზეუმი: საქართველოს მუზეუმი
ფონდი: ბუნების ისტორია
პერიოდი:

ბუნების ისტორია