ცეოლითი და პიროლუზიტით დაფარული კალციტის კრისტალები

ანოტაცია:

ცეოლითი და  პიროლუზიტით დაფარული კალციტის კრისტალები 

ახალციხე

მუზეუმი: საქართველოს მუზეუმი
ფონდი: ბუნების ისტორია
პერიოდი: ეოცენი

ბუნების ისტორია